Vilket parti skall du rösta på som utlandssvensk?

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Vi sände ett email för 14 dagar sedan till 10 stycket personer som sitter i riksdagen för varje parti. Vi sände också ett email till moderpartiet. Vi sände sedan en påminnelse till samtliga efter sju dagar. Tyvärr var det inte många partier som svarade eller ens brydde sig om Utlandssvenskar de som lade ner mest tid på att svara var Liberarna.

Vänsterpartiet

När det gäller utlandssvenskar är det väl en grupp som ser olika ut. De värderingar som finns i Sverige bland partierna

är också viktiga att utgå från bland utlandssvenskar. Vilket Sverige vill vi ha och åt vilket håll vill vi att världens ska röra sig mot.

Det tycker jag är viktigare än enskilda politiska åtgärder. Vi tillsammans kan på olika sätt bidrag till en utveckling som präglas

av humanism och ansvar för att vi ger kommande generationer en bättra värld att leva i.

Vänsterpartiets färdriktning framgår av vår valplattform

Med vänlig hälsning

Gustav Olofsson

Politisk Sekreterare

Vänsterpartiet

Miljöpartiet de gröna

Frågan är ju väldigt bred men här hittar du en kortare enkät om partiernas politik för utlandssvenskar som Miljöpartiet har svarat på: ​http://www.sviv.se/blog/2018/06/sa-tycker-riksdagspartierna/

Om du undrar något mer konkret som inte står med vi i våra enkätsvar är du mer än välkommen att återkomma hit.

Allt gott!

Vänliga hälsningar
Miljöpartiet de gröna

Moderaterna

Som Du mycket riktigt är inne på så finns idag närmare 700 000 svenskar bosatta och verksamma i utlandet. Dock så fanns endast 150 000 svenskar uppsatta på röstlängden, så som den såg ut i somras.
Denna diskrepans beror dels på de anledningar Du nämner nedan, men också på det faktum att svenskar efter en tioårsperiod faller ut ur röstlängden ifall de inte gör en nyanmälan eller väljer att avlägga en röst.

Som Du kanske känner till så har vi ett globalt nätverk, Moderater i Utlandet, med aktiviteter i NY, Paris, London och många andra städer. Syftet med detta nätverk är dels att stärka vårt arbete i utlandet och att tillvarata våra utlandssvenskars intressen, men även att verka för att fler utlandssvenskar väljer att rösta. Vid förra valet var det t.ex. endast 52 000 svenskar som valde att avlägga sin röst – vilket vi naturligtvis ser som bekymmersamt.

För att få utlandssvenskar att rösta, och helst att rösta på Moderaterna, så känner vi också att vi måste förtjäna er röst. Vi har därför tagit fram en politik som är direkt riktad till utlandssvenskar. Fokus ligger bl.a. på sänkt SINK-skatt, att exitskatten eller andra likande förslag inte realiseras, IB-utbildningens acceptans i det svenska utbildningssystemet, och inte minst olika förslag för att underlätta för utlandssvenskarna att göra sin röst hörd från utlandet. Läs gärna mer om vår politik här: https://moderaterna.se/svenskar-bosatta-utomlands-ska-alltid-vara-valkomna-hem.

När det gäller att nå ut så kan vi dela in utlandssvenskarna i två grupper. Den förstnämnda är alla de svenskar som finns med i röstlängden. Till alla dessa har vi skickat ett brev från Ulf Kristersson, röstningsinformation och moderata valsedlar till riksdagen. Övriga svenskar försöker vi nå ut till via vårt nätverk, sociala medier (se vår Facebooksida: https://www.facebook.com/moderateriutlandet/och genom att synas i olika medier i print som riktar sig till utlandssvenskarna.

Hoppas att detta mail ger svar på Dina frågor och att det underlättar i Din process att rösta.

Tveka inte att höra av Dig om Du har några ytterligare frågor!

Med bästa hälsningar,
Hanna Ericsson
Politisk Sekreterare

Liberalerna’

Utlandssvenskar ska rösta på Liberalerna om de vill att Sverige ska samarbeta mer och inte mindre med andra länder.
Liberaler vill ha en globaliserad värld där avstånd kortas och murar rivs. Det är bra att människor kommer till vårt land för att jobba och studera – och att människor flyttar från Sverige för att jobba eller plugga i andra länder. Det ska vara enkelt att flytta utomlands men också lätt att flytta hem. Välfärdssystemen ska fungera för dig som flyttar mellan länder.

Med vänliga hälsningar,
Björn Lundberg

Resten av partierna har inte svarat dags dato och vi vet inte vad dom tycker.

Rösta i Thailand kan du göra på Svenska Konsulaten och Svenska Ambassaden i Bangkok.

svenska partier

svenska partier


Sending
User Review
4 (1 vote)

Leave a Reply

Leave a Reply

Leave a Reply