Hur skaffar jag Svenskt pass till mitt barn i Thailand?

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Hur skaffar jag Svenskt pass till mitt barn i Thailand?

Svenska myndigheter har gjort det extra krångligt att får barn i Thailand. Det räcker inte med att du är pappa och du finns med på pappret som finns registrerat på kommun huset.  Är du inte gift så måste du gå till familj domstolen som finns runt omkring i landet.  Antagligen gör dom detta för att vem som helst kan faktiskt skriva på pappret när barnet föds men och andra sidan kan du ju gifta dig med en gravid kvinna och vem som helst kan gå med mamman och säga att han är pappa till domstolen.  I vissa fall kräver domstolen faktiskt DNA prov och då kan det blir dyrt för dom kan endast göras på Bangkok Polis Sjukhus i Bangkok och kostar ca 25 000 Thb per person.  Att gå till domstol kostar från 10 000 thb och skall inte kosta mer en 50 000 thb det är väldigt enkelt ärende och kanske kräver att ni går dit två gånger max. Får du tag på en lokal advokat kan du få det för 10 000 thb det är det vanliga Thai priset.

Skall du göra det runt Korat så kan du kontakt oss och vi kan ge dig den bästa advokat vi vet. Han kan även resa och tar i Pattaya 60 000 THB med översättare. Så priset är lite olika på om han behöver resa eller inte.

Som tips kan man ju säga det underlättare att gifta sig i Thailand om man skall ha barn eller kan ni ju åka hem och föda barnet i Sverige men då får ni ju liknande problem åt andra hållet.  Om du väl måste gå till domstol så se till att du får vårdnaden om barnet med, se till att advokaten lägger till det och att det står att du får ta med dig barnet själv från Thailand, det underlättar i framtida tvister.

Här är ett direkt svar från Ambassaden om allt det andra ni behöver göra.

Om ett barn föds i Thailand och föräldrarna önskar att ansöka om pass för barnet så gäller följande:

Barnet blir svensk medborgare vid födseln (fr.o.m. 1 april 2015) men behöver ett s.k. samordningsnummer för att kunna ansöka om pass.

För att ambassaden ska kunna göra en rekvisition om samordningsnummer hos skatteverket i Sverige behöver vi följande dokument,

  1. Ifylld blankett ”Förnamn och efternamn, Anmälan” (finns även på ambassaden)
  2.  Kopia på barnets födelsebevis och översättning till engelska (ta med original)
  3.  Om föräldrarna inte är gifta måste fadern ta kontakt med ”the Juvenile and Family Court” för att be dem om hjälp med att fastställa att han är far till barnet.

Det beslut/dokument som där sedan erhålles ska översättas till engelska och original visas upp. Var medveten om att till domslutet ska bifogas ett dokument som

påvisar att domen har ”vunnit laga kraft”  (ใบสำคัญแดงว่าคดีถึงที่สุด) och det erhålles ca. en månad efter domen, även detta översättes och originalet visas upp.

  1. Kopia på föräldrarnas pass, alternativt ID kort om modern inte har pass (ta med original) ev. barnets pass (icke svenskt)

OBS: Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltigt fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia).

Skatteverket har en handläggningstid på ca. 4-6 veckors för att tilldela samordningsnummer.

När samordningsnumret har tilldelats ska ansökan om pass inkomma till ambassaden inom ca. 3 månader.

Efter att ansökan om pass har gjorts tar det 2, 3 veckor innan barnets pass finns att hämta på ambassaden i Bangkok.

Det är möjligt att lämna in ovan dokument till något av konsulaten i Thailand.

Mvh

Sune Larsson Administrative Assistant

Barn i Thailand

Barn i Thailand

 

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Leave a Reply

Leave a Reply